Teamwork

Teamwork is het concept dat mensen samenwerken als een team. Dit concept is verspreid van de sportwereld tot de zakenwereld. Door sommigen wordt teamwork zelfs beschouwd als een leeg modewoord. In de 21ste eeuw, als de mens in het algemeen verfijnder wordt en de samenleving technischer wordt, wordt werken als een team een steeds groter voordeel bij het afwerken van taken.

Vaardigheden nodig voor succesvol teamwork

Er zijn acht essentiële vaardigheden die iedereen moet leren om succesvol het concept teamwork bij te leren. De vaardigheden zijn:

  1. Luisteren : het is belangrijk om te luisteren naar ideeën van andere mensen. Als mensen vrij zijn hun ideeën te uiten, dan zullen deze ideeën andere ideeën produceren.
  2. Vragen : het is belangrijk om vragen te stellen en te overleggen om de doelstellingen van het team te bereiken.
  3. Overtuig : individuen worden aangemoedigd om hun ideeën uit te leggen, te verdedigen en uiteindelijk hun ideeën aan te passen.
  4. Respecteer : Het is belangrijk om andere ideeën te respecteren en te ondersteunen.
  5. Help : het is essentieel om elkaar te helpen, dit is dan ook het algemene idee van teamwork.
  6. Delen : het is ook belangrijk om informatie te delen met het team om zo een omgeving van teamwork te creëren.
  7. Deelnemen : iedereen wordt aangemoedigd om deel te nemen in het team.
  8. spelen : je doet samen een sport met vrienden dat is dus teamwork.
Advertenties

Coachen

Coachen is een specifieke manier van begeleiden waarbij bepaalde doelen gemakkelijker en sneller gerealiseerd zullen worden. Dit gebeurt meestal onder leiding van een coach.

De coach ondersteunt het leerproces van de coachee (de leerling). Dit houdt in dat de coach helpt bij het stellen van doelen en het behalen ervan. De coach gebruikt hierbij technieken waardoor de coachee zelf gaat nadenken over wat voor hem/haar het beste is. Er worden dus voornamelijk vragen gesteld. De manier waarop vragen worden gesteld tijdens het coachen zijn zeer kenmerkend. Zo worden er nooit lukraak vragen gesteld, maar volgt de ene vraag vaak de andere vraag op.
In tegenstelling tot een training of opleiding worden er bij het coachen dan ook geen vaardigheden en/of kennis overgebracht.

Metacognitie en problem solving

Metacognitie, wat is dat eigenlijk? Simpel gezegd: de kennis en vaardigheden die een leerling nodig heeft om zijn eigen leergedrag te controleren en aan te sturen. Het gaat om vaardigheden als het oriënteren op een taak, doelen stellen, plannen, jezelf monitoren, het resultaat evalueren, en reflecteren op het eigen handelen.

De eerste probleemoplosser, waarin getracht wordt volgens een algemene probleemoplossende methode verschillende problemen uit verschillende gebieden op te lossen

Feedback

image

Terugkoppeling of feedback is een proces waarbij de uitkomst (output) van een bewerking (proces) wordt teruggevoerd (feedback) aan de invoer.

Er wordt van terugkoppeling of feedback gesproken wanneer data na verwerking opnieuw wordt aangeboden ter vergelijking of verwerking.